• Образование в чужбина - Кандидатстване, процедури, документи, кореспонденция

  • Образование в чужбина - Консултации

  • Чуждоезиково обучение - Подготовка за IELTS, iBT TOEFL, Cambridge FCE, CAE

  • Чуждоезиково обучение - Входен тест и планиране

IELTS Варна-Подготовка и регистрация-Мис Диамандиева

Следваща дата за IELТS във Варна-15 март 2018

 

Напомняме на всички желаещи да се явят на изпит, че Мис Диамандиева ООД извършва регистрации като Оторизиран регистрационен център към Британски съвет. 

 

Крайната дата за регистрация за изпита на 6 февруари 2018 г.

Такса на Британски съвет за регистрация:  395 лв.

 

За тези от вас, които желаят да се подготвят за изпита Мис Диамандиева ООД предлага:

Индивидуална подготовка за SELT: IELTS (Academic) 

Следва да се има предвид, че резултатите от тестовете са с валидност 2 години.

Препоръка: Да са валидни към 1 септември на годината, в която ще започнете образованието си в чужбина.

Начало: При първа възможност, според графика за занятия.

Хорариум: 24 астрономически часа

Цена: 550 лв. (учебни пособия - включени в цената)  
 

За тези от вас, които още не са подготвени за изпита, а имат ограничено време Мис Диамандиева ООД предлага:

 
1. Индивидуален IELTS Express Training - 10 астрономически часа / 10 теста / Продължителност на обучението: 15 дни - 1 месец.
Цена: 275 лв. (учебни пособия - включени в цената) 
 
2. Групов IELTS Express Training - Група от 3-4 души / 12 астрономически часа / 9 теста / Продължителност на обучението:  1 месец ( 4 съботни дни Х 3 астр.часа, 10.00 - 13.00 часа)
Цена: 110 лв. (учебни пособия - включени в цената) 
 
Даваме възможност кандидатите да се подготвят за възможно най-кратко време, като отработят 4-те умения, посредством IELTS тестове  и анализ на резултатите.
 
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. За стартиране на подготовка е необходимо кандидатите да имат ниво по английски език - Upper-Intermediate, B2 по CEFR, констатирано с входен тест. 
2. IELTS Academic се преподава от г-жа Диамандиева.
Разпределението и графика на обучаемите се изготвя от Академичния мениджър - г-жа Диамандиева и се съгласува с Управителя на фирмата - г-н Младенов.
 
3. Сумата за обучение се заплаща 100 % преди стартирането му, след което се планира вписването на обучаемия в графика. 
Milen-Yana.jpgVanya-and-Svilena-Kent-Univeristy.pngVanya-and-Miroslav-Exeter-Univeristy.pngVanya-Rado.jpgVanya-and-Dessita-Lancaster-University.pngVanya-Toni-Yoanna.jpgVanya-Damyana.jpgMilen-Micheva.jpgMilen-Vasil.jpgVanya-Ivelina.jpgVanya-and-Mariya-Boshova-Tilburg-Univeristy.png

Protected by Copyscape