Печат
Детайли: | Посещения: 3930

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, ВЕЩИ и СРЕДСТВА при заминаване за образование в чужбина

 

Добра практика е всичко по-долу да се приготви с достатъчен аванс от време, а не в последния момент, за да се избегне риска нещо да бъде пропуснато ИЛИ да няма време да бъде приготвено.

I. Документи:

1.Писмо/документ, че студента е приет в дадения университет и съответната програма (ако има такъв).

2.Легализирана или преведена (лицензиран превод) Диплома за средно образование или Дипома за Бакалавър и Приложение; (АКО Дипломата не e легализирана, за всеки случай и ОРИГИНАЛИ), Серитфиката за владеене на английски език ( IELTS, iBT TOEFL, Cambridge ESOL, др.) или съответния чужд език на програмата, в която ще се обучава стyдента (DSD-II, TestDaF- немски; DELF, DALF - френски; DELE - испански, и др.)

3.Договор/Потвърждение за настаняване в студентско общежитие (ако има такова).

4.Писмо/а от Student Finance ( за UK) за отпуснат студентски кредит и това с дати и плащане на вноските към университета (ако има такова/а).

5.Валидна Европейска здравна карта - издава се във всеки клон на ДСК -безплатно, в срок от 14 работни дни.

6.Други документи (опция/при необходимост): Препоръки от работодател (с лиценциран превод на съответния език), акт за раждане - лицензиран превод на дубликат, ако не е издаден Дубликта като многоезичен и т.н.

II. Дрехи:

По преценка на студента, според климата на дестинацията.

III. Финансови средства:

1. В iCard.com карта (предварително издадена, съгласно указанията, дадени от Мис Диамандиева ООД) - по-преценка на студента, но мин. 200 единици, препоръчително - издръжка поне за един месец в чужбина.

2. В брой (в съответната валута) - макс. 200-300 единици.

3. Други платежни средства/карти (ако има, по преценка на студента).

 

IV. Здравни осигуровки: 

1. От датата на Дипломирането след завършване на средното образование или висше -бакалавър РБългария преустановява да заплаща здравни осигуровки. Следва студента да заплати за месеците до започване на обучението си в университета.

2. Със записването си в универитета да изиска от Регистратурата официално писмо (подписано и подпечатано от университета), че е РЕДОВЕН студент. При завръщане в България ( по време на ваканции) на това писмо се прави лицензиран превод (АКО желаете от нас) и се носи в НАП за да бъдат “изчистени” ( т.е. да се удостовери факта, че студента е в РЕДОВНО обучение и държавата пак да започне да ги плаща, до завършване на образованието му).

Забележка: Дадените съвети от МИС ДИАМАНДИЕВА ООД са препоръчителни! Нямаме претенции да бъде ВСИЧКО необходимо. Всеки студент има свободата САМ да прецени, какво да приготви и вземе със себе си в чужбина.

Share this post

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn